Народното събрание прие на първо четене законопроект за българския жестов език

Народното събрание прие на първо четене законопроект за българския жестов език.

Проектът, внесен от Министерския съвет, беше гласуван единодушно от депутатите.

В мотивите си вносителят посочва, че основните цели на закона са признаване на българския жестов език за естествен самостоятелен език, осигуряване на безвъзмездна преводаческа услуга от и на български жестов език за глухите и сляпо-глухите лица, прилагане на българския жестов език в системата на предучилищното и училищното образование и на висшето образование, подготовка на специалисти за обучение по български жестов език.

Законопроектът регламентира правата и задълженията на институциите в системата на предучилищното и училищното образование във връзка с осигуряване на условия за използване на българския жестов език съобразно загубата на слуха и степента на увреждане на зрението на децата и учениците. Предоставена е възможност за изучаване на българския жестов език в специално образователно направление в детските градини и като специален учебен предмет в училищата, както и за използването му в образователния процес съобразно потребностите на глухите и сляпо-глухите деца и ученици.

Уредено е право на ползване на преводачески услуги на български жестов език за глухите и сляпо-глухите студенти и докторанти, както и възможност за осигуряване на условия за подготовка на специалисти по български жестов език.

По-рано министърът на здравеопазването Костадин Ангелов представи пред Народното събрание информация за действията на правителството във връзка с пандемията от Ковид-19 у нас.

Pin It on Pinterest