България

НАП ще извърши продажба на имущество, отнето в полза на държавата

Със свое решение правителството възложи на Националната агенция за приходите да осъществи съответните правни и фактически действия по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и да продаде имущество, отнето в полза на държавата.

Решението се взема по предложение на Междуведомствения съвет за управление на отнетото имущество. То обхваща 26 случая с влезли в сила съдебни актове и издадени изпълнителни листове за имущество, представляващо недвижими имоти – земя и сгради, леки и товарни автомобили, дружествени дялове и акции, златни бижута.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest