България

Над 17 000 консултации с граждани е провел колцентърът на МТСП през първото шестмечие на 2024 г.

Над 17 000 са консултациите по въпроси, свързани със социалните, осигурителните и трудовите права на гражданите, които служителите на безплатния телефон 0800 88 001 на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) са провели през първото полугодие на 2024 г.

Най-често гражданите са консултирани по теми, свързани със социална защита, подпомагане и социална интеграция. За първото шестмесечие на годината близо две трети от запитванията са били свързани със социалните права. По тази тема служителите на колцентъра на МТСП са дали 10 902 консултации. Гражданите са се интересували от сроковете за изплащане на месечните помощи по Закона за семейни помощи за деца и Закона за социално подпомагане.

Други често задавани въпроси са свързани с отпускането на целева помощ за отопление за предстоящия зимен сезон 2024/2025 г. и кампанията за раздаване на пакети с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Програма „Храни и основно материално подпомагане“, съфинансирана от Европейския съюз.

По отношение на въпросите, касаещи трудовото законодателство, най-чести са били запитванията за сключване или прекратяване на трудово правоотношение, прекратяване на трудов договор по време на изпитателен срок от страна на работодател, закрила при уволнение за определени категории лица.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest