Национално съвещание с началниците на затвори и арести проведе заместник-министър Мария Павлова

Заместник-министърът на правосъдието Мария Павлова проведе Национално съвещание, на което присъстваха професионалното ръководство на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, началниците на затвори и ръководителите на 7-те Областни служби „Изпълнение на наказанията“, които контролират секторите „Арести“ и „Пробация“. 

В дневния ред на заседанието бяха темите за медицинското обслужване на задържаните и лишените от свобода и мерките относно разпространението на КОВИД 19 в арестите и затворите. 

На ресорния заместник-министър бе докладвано, че липсата на достатъчно медицинския персонал ( лекари, фелдшери, медицински сестри и др.) е от национален мащаб, но администрацията по места се опитва да компенсира недостига на кадри, като е предприела различни стъпки. За пример се посочиха сключване на граждански договори с общопрактикуващи лекари, както и привличане на външни медицински специалисти. Въпреки тези мерки, проблемът остава и ще се търси съдействие от други държавни институции.

Относно действията за недопускане на разпространението на COVID-19, бе отчетено, че ведомствените щабове от ръководителите на териториални служби (началници на затвори и областни служби), които организират и координират дейностите в условията на обявеното извънредно положение, работят по утвърдения „Протокол за действие при случай на CОVID-19 в местата за лишаване от свобода“ и „Протокол за действие при случай на CОVID-19 със служител в местата за лишаване от свобода“. Продължава и ваксинационният процес на задържаните и лишените от свобода във всички структури. По данни от информационната система на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към 12.10.2021 г. в местата за лишаване от свобода са настанени 6049 лишени от свобода и 782 задържани под стража. До настоящия момент при проведени имунизационни мероприятия са ваксинирани 1276 лишени от свобода или задържани под стража,  което представлява 19 % от настанените в затворите или арестите. 

 На заседанието бяха обсъдени и мерки за намаляване на извънредния труд на служителите. 

Pin It on Pinterest