Националният съюз на трудово-производителните кооперации беше признат за национално представителна организация за хора с увреждания

Правителството призна Кооперативен съюз „Национален съюз на трудово­производителните кооперации“ за национално представителна организация за хора с увреждания за срок от четири години.

Организацията работи активно в обществена полза, като съдейства за осигуряване на заетост на хората с увреждания в обичайна, специализирана и защитена работна среда с цел повишаване на тяхната социална и трудова реализация и пълноправното им участие в обществения живот.

Pin It on Pinterest