Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе онлайн заседание

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе онлайн заседание  на 27 октомври 2020 г., вторник, от 11.00 ч. при следния предварителен дневен ред:

  1. Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г. и проект на Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. като мотиви към него, внесени от министъра на финансите. 
  1. Проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., внесен от управителя на Националния осигурителен институт.
  1. Проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г., внесен от управителя на Националната здравноосигурителна каса.

Pin It on Pinterest