Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе извънредно заседание на 26 юли

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе извънредно заседание в понеделник,26 юли 2021 г., от 10.00 ч. в Гранитна зала в сградата на Министерския съвет при следния 

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. 
  1. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. 
  1. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Pin It on Pinterest