Националната асоциация на сляпо-глухите в България е призната за национално представителна организация на хора с увреждания

Правителството призна Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“ за национално представителна организация на хора с увреждания за срок от четири години.

Сдружението осъществява дейност в обществена полза, като отстоява и защитава човешките, гражданските, социалните и икономическите права на хората с увредено зрение и слух. Организацията съдейства за по-добра рехабилитация на сляпо-глухите и за тяхната равнопоставеност и пълноценно включване в обществото.

Pin It on Pinterest