На вниманието на всички заинтересовани лица

Министерство на правосъдието обяви обществена поръчка с предмет „Осигуряване на подпомагане на пострадалите от престъпления по чл. 9 и чл. 11, ал. 3 от Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления, чрез финансиране на организации за подкрепа на пострадали в апелативни съдебни райони в Република България“ по обособени позиции, както следва: – Обособена позиция № 1 „Съдебен район – Апелативен съд/Прокуратура – Пловдив“; – Обособена позиция № 2 „Съдебен район – Апелативен съд/Прокуратура – Бургас“; – Обособена позиция № 3 „Съдебен район – Апелативен съд/Прокуратура – София“.

Процедурата е обявена в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) на следния електронен адрес: https://app.eop.bg/tender/65577/buyer/lots

Потенциалните участници в процедурата могат да получат информация относно регистрирането и работата с платформата ЦАИС ЕОП на следния електронен адрес: 

https://help.eop.bg/supplier/index.htm

 (Ръководство на стопанските субекти – кандидати и участници в обществени поръчки).

Pin It on Pinterest