България

На двудневно работно посещение в София е Оливие Ониди, заместник генерален директор на ГД „Миграция и убежище“ и Координатор за Шенген в Европейската комисия ​

Основен акцент на поредицата от срещи на г-н Ониди е подготовката на България за прилагане на Пакта за миграция и убежище на ЕС, както и преглед на осъществяваното Стратегическо сътрудничество в управлението на миграцията и убежището, което е продължение на Пилотния проект в тези области, осъществен през 2023 г.

От българска страна в разговорите участват представители на компетентните структури на МВР и ДАБ. Представена бе създадената организация в страната за изпълнение на всички ангажименти, произтичащи от законодателните актове на Пакта, в следващите две години и бе изтъкнато, че Пилотния проект и настоящото Стратегическо сътрудничество са важни стъпки в подготовката за прилагането им. Оливие Ониди подчерта, че същественият напредък в управлението на границите, връщанията и борбата с каналджийството са видими за всички партньори от ЕС.

В рамките на посещението бе проведена и кръгла маса с представители на неправителствения сектор и международни организации за представяне на подготовката за прилагане на Пакта. Подчертано бе, че това е амбициозна и всеобхватна задача, изискваща доста усилия и ресурси от страна на държавните институции и затова подкрепата от страна на Европейската комисия и агенциите на ЕС, както и откритият диалог и сътрудничеството с неправителствения сектор са  изключително важни. Представителите на международните и неправителствените организации изразиха готовност за участие в работните групи за подготовка в отделните области на прилагане на Пакта и подчертаха необходимостта от предприемане на мерки за изграждане на необходимия капацитет, укрепване на човешките ресурси и адекватна подготовка на служителите във всички ангажирани държавни институции.

Кръглата маса бе ръководена от заместник-министър Стоян Темелакиев. Участваха представители на компетентните структури на МВР, Държавната агенция за бежанците, Администрацията на омбудсмана, Националното сдружение на общините в Република България, Националното бюро за правна помощ, Българския хелзинкски комитет, Българския червен кръст, представителствата в България на Върховния комисариат за бежанците на ООН, Международната организация по миграция и УНИЦЕФ, Каритас България,  Център за правна помощ – Глас в България и Фондация за достъп до права – ФАР.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest