България

МВР ще охранява всички териториални поделения на Държавната агенция за бежанците

Министерството на вътрешните работи ще охранява всички териториални поделения на Държавната агенция за бежанците.

Това предвиждат приетите на второ четене от Народното събрание изменения в Закона за Министерството на вътрешните работи, внесени от Бойко Борисов (ГЕРБ-СДС), Делян Пеевски (ДПС), Рая Назарян (ГЕРБ-СДС), Анна Александрова (ГЕРБ-СДС), Теменужка Петкова (ГЕРБ-СДС), Йордан Цонев (ДПС), Хамид Хамид (ДПС) и Ертен Анисова (ДПС).

Парламентът прие на второ четене и промени в Закона за администрацията, които предвиждат увеличаване на капацитета на „Гранична полиция“ с 1264 щатни бройки за охраната на бежанските центрове и засилване на охраната на границата. Тези щатни бройки са необходими за обезпечаване на нормалното функциониране на всички структурни звена, посочват вносителите на измененията.

Народното събрание прие единодушно на първо четене промени в Наказателния кодекс (НК), свързани със сексуалното насилие на деца.

С измененията се предлагат промени на минималните и максималните наказания за сексуални престъпления и злоупотреба с деца, както и създаването на състав на престъпление в случаи на сексуални посегателства, когато е била използвана принуда, сила или заплаха за склоняване за сексуални цели на малолетни и непълнолетни. Предвижда се осигуряване на наказателно правна защита за деца, жертви на сексуално насилие, на които са нанесени значителни психологични вреди или вредите са засегнали моралното или физическото им развитие.

Предлага се наказателното преследване да се изключва по давност, когато то не е възбудено в продължение на 20 години за престъпления, извършени против деца като по този начин се осигурява по-дълъг период за реализиране на правата на жертвата.

Парламентът не прие на първо четене законопроект за изменение на Наказателния кодекс, внесен от народни представители от ПГ „Възраждане“. Проектът предвиждаше промяна на разпоредби, свързани с бракониерството.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest