МВР предприема необходимите организационни мерки, които да гарантират провеждането на честни избори

Министърът на вътрешните работи Бойко Рашков участва в отчета за първия месец управление на служебното правителство

„Приоритетна задача на служебното правителство е да осигури провеждането на честни избори – всеки глас да бъде отчетен така, както е подаден вотът. Министерството на вътрешните работи предприема всички организационни мерки, които да гарантират това. Към 11 юни са получени общо 9 сигнала, свързани с изборни престъпления, като няма образувани досъдебни производства“, заяви министърът на вътрешните работи Бойко Рашков по време на отчета от първия месец управление на служебното правителство.

Във вътрешното ведомство е организиран щаб под ръководството на главния секретар на МВР, подобни структури са създадени и по места в ОДМВР, които ще работят по утвърдени планове за дейността и ще си взаимодействат за осигуряване на законосъобразното протичане на изборния процес. Участие в процеса ще вземат също Главната дирекция „Национална полиция“, както и  дирекция „Жандармерия“ към ГДЖСОБТ, която и в момента охранява машините за гласуване. Министерството ще осигури не само охраната, но и транспортирането на машините, както и охраната на бюлетините, където гласуването ще се извърши с такива. Планира се какъв трябва да е численият състав на служителите около секционните комисии с оглед недопускане на нарушения – уточни министър Рашков. Той бе категоричен: За уродливото явление „купуване на гласове“ МВР вина няма. Инцидентни са случаите, в които служители са се опитвали да съдействат при нарушаване на политическите права на гражданите и в тази насока са предприети необходимите мерки. Работи се и по установената през изминалите седмици липса на оперативната чувствителност на някои служби към други остри обществени проблеми.

Вътрешният министър представи и междинни данни от Дирекция „Български документи за самоличност“, която ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на извънредните избори за Народно събрание: само в периода от 4 юни – 10 юни са приети повече от 28 000 заявления за издаване на лични карти. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 9 юли 2021 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

Министър Рашков уточни, че са извършени необходимите кадрови промени на високите нива в министерството. Място за чистка няма и такава не е извършвана – подчерта вътрешният министър, уточнявайки, че са единични случаите на освободени ръководители. Останалите, с изключение на доброволно напусналите, са преназначени в щаб в помощ на ръководството на МВР – на същата длъжност и на същата заплата.

В рамките на отчета за първия месец управление на служебното правителство бе направен анализ на извършеното до момента по отделни ресори. Този анализ поставя началото и показва единни усилия за преодоляване на негативните констатации – отбеляза министър-председателят Стефан Янев.

Pin It on Pinterest