България

МВР отбеляза Европейския ден на телефон 112

Не забравяйте, че вашият труд е важен, признат и ценен от обществото.

  Бъдете все така надежден посредник между търсещите помощ и спасителните служби, предоставяйки качествена европейска услуга, гарантираща здравето, живота и сигурността на гражданите – с тези думи от името на министъра на вътрешните работи бяха поздравени служителите на Дирекция „Национална система 112“.

„Националната система 112“ обединява повече от петнадесет години отговорна и напрегна работа, натрупан опит и знания, усъвършенстване и надграждане на постигнатото. И най-важното – зад труда на служителите стоят резултати, които се измерват със спасени животи, с оказана навременна помощ в критична ситуация, а често и с добра дума и съвет към страдащите. И това не може да бъде измерено с числени стойности и показатели. Да си част от системата за гарантиране здравето, живота и сигурността на хората е морален и професионален избор на служителите от Дирекцията и предполага висока нравствени и морални качества. И, вие, уважаеми колеги,  сте носители на тези качества – обърна се към колегите си и гостите директорът на дирекцията Марина Велинова.

С „Обявяване на благодарност“ с парична награда в размер на 200 лева, министърът на вътрешните работи награди шестима служители, които връчи Николай Николов, съветник.  С „Грамота“ административният секретар на МВР Лилия Бочева награди петима служители.   „Писмена похвала“ от директора Велинова  получиха седем служители.

Благотворителната изложба „С обич за децата на нашите колеги“ с творби на служители от ДНС и възпитаници на Националния дворец на децата набра 2 232 лева, които ще бъдат преведени по Единната банкова сметка за подпомагане на децата на загиналите и пострадалите при изпълнение на служебните задължения служители на МВР. Гостите с интерес изгледаха видеоматериал, визуализиращ координацията между телефон 112 и службите за спешно реагиране при постъпил сигнал за домашно насилие.

През 2023 г. са приети общо 3 760 862 броя повиквания към ЕЕН 112, с 161 758 (4.49%) повече от 2022 г. Регламентираните повиквания, свързани с конкретни искания за помощ, са 2 030 361 броя или 54% от всички повиквания и са намалели с 0.34% спрямо 2022 г.

46% са нерегламентираните повиквания през 2023 г. Увеличени са с 11,1% спрямо 2022 г. Със 7,9% повече са повикванията за търсене на информация и справки. Регистрираните като „шега“ повиквания са по-малко с 10,8% спрямо 2022 г. Броят на неверните сигнали с искане на помощ е с 5,4% по-малък спрямо 2022 г.

Сигналите, изпратени към основните служби за спешно реагиране и други служби и ведомства (ИАМА, ПСС към БЧК, ИАГ, АПИ, големи общини и др.) за 2023 г., са 1 516 489 броя и са с 3.41% повече спрямо 2022 г.

С най-висок относителен дял (46.68%) са сигналите, предадени на структури на полицията (ГДНП, СДВР/ОДМВР и Пътна полиция), следвани от ЦСМП (38.30%), СДПБЗН/РДПБЗН (4.8%) и други служби и ведомства (ИАМА, ПСС към БЧК, АПИ, ИАГ, НМКЦ, големи Общини) – 10.22%.

Общият брой на сигналите, предадени за реакция към полицията е с 6.61% по-голям спрямо тези от 2022 г. Сигналите за престъпления против собствеността са намалели с 6.1%, а престъпленията против личността са се увеличили с 3.9%. Сигналите за транспортни произшествия са нараснали с 7.6%, а за терористични актове  – с 206.5%, основно от бомбени заплахи по телефон и електронна поща в различни училища в страната.

Сигналите, предадени към СДПБЗН/РДПБЗН са с 16.16% повече спрямо 2022 г., като сигналите за пожари са с 4.20%, за бедствия с 29.6%, а за аварии с 89.7% повече спрямо 2022 г.

Сигналите, предадени на други служби и ведомства, са с 16.94% повече спрямо 2022 г.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest