България

МТСП представи опита си в реформата на социалните услуги пред делегация на Република Конго

Българският опит в реформата на социалните услуги беше основна тема на проведената днес среща между заместник-министъра на труда и социалната политика Николай Найденов и министъра на социалните грижи, солидарността и хуманитарните дейности на Република Конго Ирен Мари Сесил Мбуку-Кимбаца.
 
„В България в момента се провежда реформа в областта на социалните услуги и социалното подпомагане, чиято основна цел е да се повиши ефективността на различните видове подкрепата спрямо потребностите на хората, които се нуждаят от нея“, заяви заместник-министър Найденов. Като ключов пример той посочи реформата на дългосрочната грижа за възрастни и хора с увреждания, целяща подобряване на качеството на техния живот и създаването на условия за социалното им включване в обществото чрез мрежа от услуги и мерки за подкрепа в общността и в домашна среда.    

Акцент в разговора беше и обучението на работещите в социалната сфера. Заместник-министър Найденов представи регламентираното в Закона за социалните услуги право на обучения на професионалистите в сектора. „Целта ни е да повишим мотивацията на служителите и да направим професията на социалния работник по-привлекателна. Това ще повиши качеството на социалните услуги и грижите, които хората получават“, заяви той.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest