България

МТСП одобри финансирането на 105 проекта за подобряване на материалната база в социални услуги за над 20 000 душ

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) ще финансира чрез Фонд „Социална закрила“ 105 проекта за подобряване на материалната база за предоставяне на социални услуги на обща стойност 4,878 млн. лв.

С тяхното изпълнение се оказва подкрепа на над 20 000 души в затруднена ситуация.

Управителният съвет на Фонда одобри проектите на 50 общински и частни доставчици на социални услуги за обновяване и създаване на подходяща и ефективна социална инфраструктура на помещенията за предоставяне на услугите и за повишаване на качеството на реализираните в тях дейности. За пръв път по този компонент се дава възможност за закупуване на  автомобил, който ще подпомогне грижата за нуждаещите се, както и предоставянето на мобилни социални услуги.

Одобрени са и проектите на 55 общини, с които те ще могат да закупят нови автомобили за Домашния социален патронаж за доставка на храна до хората в затруднение или да подобрят материалната база и условията на труд в социалната услуга. Подкрепени са усилията на общините, които управляват социален патронаж, както и приготвят и доставят със собствен ресурс топлия обяд по Програма „Храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest