България

МТ и КЗП проверяват оповестения от медии случай с грубо отношение и лоши условия в детски лагер в Шкорпиловци

Във връзка с големия обществен интерес, който беше предизвикан от случай с лоши условия и грубо отношение в детски лагер в Шкорпиловци, Министерството на туризма и Комисията за защита на потребителите инициираха и извършиха спешна проверка, която установи редица нарушения.

В изпълнение на своята Програма „Лято 2024“ Комисията за защита на потребителите, заедно с униформени служители на ОДМВР, са извършили още вчера, 10 юли, планова проверка на туристическо селище „Морски дюни“ в с. Шкорпиловци и прилежащото заведение за хранене и развлечения. Цел на плановата проверка е била установяване спазването на изискванията на Закона за туризма и Закона за защита на потребителите. Обект на тази първа проверка е било заведението за хранене и развлечения. Установено е, че то няма валидно удостоверение за определена категория или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране. По така констатираното административно нарушение се извършват последващите законови действия.

В рамките на същия ден Министерството на туризма инициира извършването на извънредна втора, вече съвместна с КЗП проверка по повод получения сигнал за проблеми, възникнали при настаняването на деца в туристическия обект.

В извънредната проверка, която се проведе днес, 11 юли, участваха също така РЗИ и представители на полицията. Беше проверено мястото за настаняване, разположено в ограден терен, непосредствено до туристическо селище „Морски дюни“. Установи се, че обектът е сграда на 4 етажа, с 80 стаи и 303 легла, както и че няма валидно удостоверение за определена категория или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране. На място е изискан и не е представен документ за категоризация. По така констатираното административно нарушение се извършват последващите законови действия.

Предоставените услуги по настаняване и изхранване на децата са осъществени чрез туроператор. Въз основа на събраните документи през последните два дни КЗП ще разшири обхавата и ще извърши пълна проверка на туроператора.

Съвместните проверки с всички заинтересовани институции, насочени срещу нелоялни практики с цел да бъде защитен интересът и здравето на туристите, както и високото качество на българския туристически продукт, ще продължат през целия летен сезон. Припомняме, че Министерството на туризма и Комисията за защита на потребителите стартираха в края на месец юни съвместна инициатива за проверки на туристически обекти през текущия летен сезон. До момента за установените нарушения са предприети всички последващи необходими законови мерки.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest