България

МС ще предложи на Народното събрание да одобри актуализирана Пътна карта за климатична неутралност

Министерският ще предложи на Народното събрание да одобри актуализирана Пътна карта за климатична неутралност, приета с решение № 618 на МС от 2023 г. и актуализирана с решения №702/2023 г. и 59/2024 г.

Актуализацията на пътната карта се налага поради промени при разработването на енергийната стратегия на страната до 2030 г., с хоризонт до 2025 г., настъпили след нейното приемане през м. октомври 2023 г.

Заявените инвестиционни намерения от някои водещи оператори в страната, които са намерили отражение във вече одобрените от ЕК Териториални планове за справедлив преход, също предполагат актуализация на документа.

Всички дейности в сектор Енергетика, последвали приемането на пътната карта, налагат хармонизиране на стратегическите документи в сектора. Пътната карта за климатична неутралност е от ключово значение за изпълнение на реформите, залегнали в Националния план за възстановяване и устойчивост.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest