България

МС прие за сведение резултатите от редовното заседание на Съвета на енергийните министри на ЕС

Министерският съвет прие за сведение доклада с резултатите от участието на България в редовното заседание на Съвета „Транспорт, телекомуникации и енергетика“, част „Енергетика“, проведено на 4 март 2024 г. в гр. Брюксел.

В рамките на незаконодателните дейности бе проведена обмяна на мнения между държавите членки относно сигурността на енергийните доставки и подготовката за следващия зимен период 2024 – 2025 г. Постигнато бе политическо споразумение по Препоръката на Съвета за продължаване на координираните мерки за намаляване на търсенето на газ. Проведен бе и дебат по въпроса за гъвкавостта като основен инструмент в енергийния преход.

По време на дискусиите по т. ,,Други въпроси“ Литва отправи призив за спешни правни действия за спиране на вноса на втечнен природен газ от Русия. Министърът на енергетиката на Украйна, г-н Херман Халущенко, запозна енергийните министри с енергийната ситуация в Украйна. Европейската комисия информира за напредъка на държавите членки при постигането на целите за 2030 г. в областта на климата и енергетиката, а делегациите на Австрия, Чешката република, Унгария и Словакия информираха за отрицателните последици от таксата за съхранение на газ, въведена от Германия, и необходимостта от по-добра координация на европейско ниво.

В рамките на Съвета по енергетика по инициатива на Франция се състоя традиционна среща на енергийните министри на държавите членки от Ядрения алианс (България, Хърватия, Чехия, Финландия, Франция, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Швеция), които постигнаха споразумение по текст на декларация за необходимостта от създаване на благоприятна рамка за разгръщане на ядрената енергия и отчитане на нейния принос, наред с възобновяемата енергия, за декарбонизацията на ЕС. Бяха проведени и двустранни срещи по въпроси от областта на енергетиката с Унгария, Италия и Дания.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest