МС прие Устройствения правилник на Държавния авиационен оператор, правоприемник на Авиоотряд 28

Министерският съвет прие Устройствения правилник на Държавния авиационен оператор, правоприемник на Авиоотряд 28.

С приетия Устройствен правилник се уреждат дейностите, функциите и числеността на Държавния авиационен оператор.

Държавният авиационен оператор е юридическо лице – второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Той изпълнява полети със специално предназначение, полети за нуждите на министерства и ведомства, обслужване на официални лица и делегации, преминаващи през ВИП „А“ – Правителствена зала на летище София.

Промените се налагат с оглед на изменение на Закона за гражданското въздухоплаване и прехвърляне на управлението на ВИП „А” към Държавния авиационен оператор, поради концесията на летище София.

Pin It on Pinterest