МС прие резултатите от участието в редовното заседание на Съвета на енергийните министри на ЕС

Министерският съвет прие доклада с резултатите от участието на България в заседанието на Съвета на ЕС „Транспорт, телекомуникации и енергетика“, част „Енергетика“, проведено на 11 юни 2021 г. в Люксембург.

На заседанието бе постигнат общ подход по предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Регламент (ЕС) № 347/2013, като основа за подготовката на преговорите с Европейския парламент по законодателното предложение. В хода на дискусиите България подкрепи законодателното предложение и постигането на общ подход на Съвета по документа.

В рамките на заседанието единодушно бяха приети Заключения на Съвета относно инициативата „Вълна на обновяване за Европа“. Обменени бяха виждания от участниците по „Стратегия за използването на водорода за неутрална по отношение на климата Европа“. По време на дискусиите за водорода България отбеляза, че съществува потенциал той да допринесе за постигане на целите на ЕС за намаляване на емисиите до 2030 г. и за неутралност по отношение на климата до 2050 г.

Pin It on Pinterest