България

МС прие доклад на министъра на енергетиката за гарантиране снабдяването на електрическа енергия на територията на страната

Министерският съвет се запозна и прие доклад на министъра на енергетиката във връзка с решение на Народното събрание 31.01.2020 г., с което се задължава Министерският съвет да предприеме всички необходими мерки за недопускане в дългосрочен план прекратяване на функционирането и/или ограничаването на производствения капацитет на въглищните топлоелектрически централи от групата на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД („БЕХ“ ЕАД). Припомняме, че дружествата от БЕХ са определени като стратегически обект от значение за националната сигурност.

Също така съгласно чл. 4, ал.2, т.8 от Закона за енергетиката министърът на енергетиката определя обща годишна квота за задължително изкупуване на електрическа енергия от производители, ползващи местни първични енергийни източници (на гориво), по съображения за сигурност на снабдяването.

С цел гарантиране сигурността на енергийната система и непрекъсваемост на доставките на крайните снабдители, министърът на енергетиката запозна МС с възможностите за изпълнение на цитираното решение на Народното събрание.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest