България

МС одобри Стратегия за дейността на Българската банка за развитие

В изпълнение на изискването по чл. 4, ал. 4 от Закона за Българската банка за развитие Министерският съвет одобри тригодишна Стратегия за дейността на Българската банка за развитие (ББР). Действащата стратегията изтече още в края на 2023 г.

Стратегическите насоки за дейността на ББР за периода 2024- 2026 г. по отношение на подкрепата на публичните политики и сектори бяха разработени от междуведомствена работна група с представители на осем министерства, на всички национално представителни организации на работодателите, двата синдиката, Националното сдружение на общините в Република България и експерти.

Във фокуса на подкрепа на банката остават малките и средни предприятия, иновациите и дигитализацията. Стратегията ще позволи на ББР да доразвие функциите си по закон, като допринесе за постигане на икономически растеж чрез финансиране на публични инвестиции и подкрепа за национални политики, включително такива, които допринасят за намаляване на регионалните дисбаланси.

Новата стратегия цели да даде възможност на банката да подкрепя стратегически за държавата сектори като здравеопазване, сигурност, отбрана и военно-промишлен комплекс, ВиК сектор, енергетика, инфраструктура (транспортна, здравна, социална, образователна), земеделие, както и прехода към зелена и кръгова икономика.

ББР ще насърчава регионалната кохезия и ще съдейства за реализацията на публични инвестиции, като допълва и прилага европейски и национални фондове. Банката ще насочи финансирането си към приоритетни проекти, в които може да има максимално въздействие, вкл. в сътрудничество с частния и публичния сектор и местните власти.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest