МС одобри промени в Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието

Оценката на въздействието е в основата на доброто управление и следва да гарантира, че процесът на вземане на решения и приемане на законодателство се базира на доказателства и данни, събрани и анализирани по ясни правила и при спазване на стандарти за прозрачност.

В изпълнение на тази мисия на ОВ, промените в наредбата са насочени към по-качествени оценки на въздействието и към по-добри нормативни актове, включително намаляване на динамиката на промените в тях.

Промените в наредбата са насочени основно към прецизиране и допълване на разпоредбите, регламентиращи частичната предварителна и последващата оценка на въздействието.

Промените в наредбата осигуряват необходимото съответствие между изградената в последните три години административна практика и методологическата и нормативна рамка на системата на оценката на въздействието.

Освен към улеснение за екипите, извършващи ОВ, промените в наредбата са насочени към привличането на заинтересованите страни в процеса по извършване на ОВ, включително чрез представянето на аналитичния продукт по по-структуриран и хомогенен начин.

Ревизираните образци, предвидени в наредбата ще бъдат публикувани на Портала за обществени консултации www.strategy.bg, в секцията, посветена на оценката на въздействието.

Pin It on Pinterest