България

МС одобри програма за компенсиране на фирми, нагнетили природен газ в ПГХ Чирен в периода 01.05.2022 г. – 11.10.2022 г.

Предприятията, нагнетили природен газ в подземното газово хранилище Чирен в периода 01.05.2022 г. – 11.10.2022 г., ще бъдат компенсирани. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, одобрявайки програма за тези компенсации.

Предприятията, доставяли природен газ в ПГХ Чирен в посочения период, са го закупували по свободно договорени цени, които в онзи период бяха твърде високи. Поемайки определен търговски риск, тези фирми са допринесли за постигане на заложената цел за запълняемост на хранилището минимум 80% в съответствие с Плана за действие при извънредни ситуации, изготвен съгласно регламент (ЕС) 2017/1938 от 25.10.2017 г. на Европейския парламент и на Съвета.

Финансовите средства за изпълнение на програмата са в индикативен размер от 278 млн. лв. Те ще бъдат осигурени от приходите във фонда „Сигурност на електроенергийната система“.

Компенсациите по Програмата ще се изплащат след получаване на положително становище от Европейската комисия за държавна помощ, съвместима с вътрешния пазар на ЕС.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest