МС одобри проектите на два меморандума

Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на националната отбрана на Гръцката Република, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Чешката република, Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на националната отбраната на Република Турция от името на Правителството на Република Турция относно изграждането, администрирането и функционирането на Център за изследване и усъвършенстване на способностите на НАТО за интегрирана Противоракетна и Противовъздушна отбрана (IAMD СОЕ).

Одобрен е също проект на Меморандум за разбирателство между посочените страни, както и Щаба на Върховния Главнокомандващ на НАТО по трансформацията, относно функционалните взаимоотношения с Център за изследване и усъвършенстване на способностите на НАТО за интегрирана Противоракетна и Противовъздушна отбрана (IAMD СОЕ).

Двата меморандума представляват международни договори, с които се уреждат отношенията между страните, участващи в Център за изследване и усъвършенстване на способностите на НАТО за интегрирана Противоракетна и Противовъздушна отбрана IAMD СОЕ.

Със създаването на центрове за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности (Centers of Excellence-CoEs), какъвто е и настоящият център, НАТО осигурява специализирана експертиза в областите на дейност на Алианса на принципа на доброволното участие и принос от държавите-членки. Тези центрове не са част от структурата на военните сили на Организацията.

Pin It on Pinterest