МС одобри позицията на България за участие в редовно заседание на енергийните министри на ЕС

Министерският съвет одобри позицията на Република България за участие в редовно заседание на Съвета на Европейския съюз „Транспорт, телекомуникации и енергетика“, част „Енергетика“, което ще се проведе на 11 юни 2021 г. в гр. Люксембург.

По време на заседанието се очаква енергийните министри да постигнат общ подход по предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Регламент (ЕС) №   347/2013. Постигането на общ подход е условие за очертаване предварителната позиция на Съвета, като основа за подготовката на преговори с Европейския парламент. На заседанието се планира министрите да приемат заключения относно инициативата „Вълна на обновяване за Европа“ и да обменят виждания по „Стратегия за използването на водорода за неутрална по отношение на климата Европа“. Европейската комисия се очаква да представи информация за външните отношения на ЕС в областта на енергетиката, делегацията на Чехия ще информира по въпроси, свързани с отражението на таксономията на ЕС, а словенската делегация ще представи работната програма на предстоящото председателство на Съвета на ЕС.

Със своята позиция българската страна подчертава, че подкрепя законодателното предложение за преразглеждане на насоките за трансевропейската енергийна инфраструктура, което има за цел да улесни постигането на европейските климатични цели до 2050 г. и осигуряването на разумен компромис, в рамките на постигането на общ подход на Съвета по документа. В контекста на дискусиите за водорода, българската позиция е, че съществува потенциал водородът да допринесе за постигане на целите на ЕС за намаляване на емисиите до 2030 г. и за неутралност по отношение на климата до 2050 г. По отношение на инициативата „Вълна на обновяване за Европа“, българската страна е готова да подкрепи предложения проект на заключения на Съвета.

Pin It on Pinterest