МС одобри позиция на България, свързана със запитване на Софийския районен съд пред Съда на ЕС

При наличие на съдебен спор между гражданин и консулска служба от една и съща държава членка на ЕС, този спор следва да се решава на територията на страната, където е възникнал.

Тази позиция на държавата ни бе одобрена днес от Министерския съвет във връзка със запитване на Софийския районен съд до Съда на ЕС, по което българската държава има право на становище. Запитването на Софийския районен съд е свързано с дело, заведено в съда от български гражданин срещу Генералното ни консулство във Валенсия, Кралство Испания.

Софийският районен съд е отправил до Съда на ЕС въпрос, с който иска да установи дали при спорове между гражданин на една държава членка на ЕС и консулска служба на същата държава членка се прилагат правилата на Регламент (ЕС) № 1215/2012. Този регламент определя кой съд е компетентен да разглежда даден граждански или търговски иск.

С решението на МС България изразява позиция, че делото трябва да бъде разглеждано от съдилищата на Кралство Испания. Дава се възможност също страната ни да предостави писмени бележки по делото.

Pin It on Pinterest