МС одобри допълнителни разходи за по бюджета на Министерството на правосъдието

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г. в размер на 858 000 лв. за осигуряване на финансовите средства във връзка с увеличена обща численост на персонала в Главна дирекция „Охрана”, определена с ПМС от 21 януари 2021 г.

Осигуряването на финансовите средства се налага за обезпечаване на дейността на Главна дирекция „Охрана“, с което ще се осигури доизграждане на структурата на дирекцията, с оглед ефективното изпълнение на функционалните особености при реализиране на конкретните й дейности.

Pin It on Pinterest