България

МОН подготвя два проекта за развитие на висшето образование

МОН ще стартира два нови проекта, свързани с висшето образование.

Това съобщи министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков по време на онлайн участието си в семинар на тема „Предизвикателства пред развитието на висшето образование в България“. Форумът се провежда в Икономическия университет във Варна и e организиран съвместно с Националната агенция за оценяване и акредитация.

Първият проект е за изграждане на цялостна информационна система, свързана с Националната агенция за оценяване и акредитация и висшите училища, като целта е да се постигне по-бързо придвижване на актуална информация по отношение на работата и регистрите.

Вторият проект е продължение на проекта за студентски практики с много важен модул, уреждащ дуалното обучение в българското висше образование. „Това е една неизползвана възможност да се свържем с пазара на труда и работодателите и се надявам, че всички университети ще бъдат включени в този проект“, каза министърът.

По думите му много важно предизвикателство е начинът на финансиране на висшите училища, който не е свързан само с промените в закона, а и с прилагането на подзаконовата рамка и обвързването му с качеството. „Това означава и много упорита съвместна работа, за да се определи съотношението в коефициента за издръжка на обучението в отделните професионални направления“, обясни министърът. Според него насочването на средства именно за качество за съжаление не се е реализирало в последния бюджет, въпреки настояванията на МОН и на ресорната комисия в Народното събрание.

В семинара участват ректорът на ИУ проф. Евгени Станимиров, председателят на Националната агенция за оценяване и акредитация проф. Елиза Стефанова, зам.-председателят проф. Мария Шнитер, председателят на Съвета на ректорите в България проф. Миглена Темелкова, председателят на Комисията по образование и наука в 49-ото Народно събрание Красимир Вълчев, доц. Медиха Мехмед-Хамза, областният управител на Варна проф. Андрияна Андреева, ректори на висши училища в страната, представители на МОН, образователни институции, синдикати, партньори от бизнеса.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest