България

МОН и студентите с мерки за подобряване на качеството на обучението във висшите училища

Министерството на образованието и науката и Националното представителство на студентските съвети (НПСС) ще си партнират в осъществяването на политиките за подобряване на качеството на обучението във висшите училища и обновяването на материалната база.

Това стана ясно на среща между министър Галин Цоков и представители на НПСС. Ще се работи във висшите училища да има нови учебни бази и обучителни центрове, както и повече съоръжения за студенти със специални образователни потребности. Министър Цоков предложи МОН да извърши проучване на съществуващите такива, за да могат да се набележат адекватни мерки.

Проф. Галин Цоков подкрепи и идеята представител на Студентския съвет към висшето училище да участва при удостоверяване на качеството на ремонтираните общежития.

По програмата за саниране, ремонт и обзавеждане на студентските общежития ще бъдат ремонтирани са предвидени 200 млн. лв. за тяхното обновяване за периода 2024 – 2027 г. Със средствата ще бъдат обновени 32 общежития.

Актуализиране и обновяване на учебните планове по специалностите и учебните програми по дисциплините, увеличаването на размера на студентските стипендии, студентските стажове, изграждането на студентските кампуси, следдипломната реализация на обучаващите се в сферата на изкуството и културата също бяха сред темите на срещата.

В нея участваха председателят на НПСС – Ангел Стойков, зам.-председателят и представител на Медицински университет – Пловдив – Виктория Карамилева, главният секретар на НПСС и представител на Националната художествена академия – Преслава Петранова, членовете на Изпълнителния съвет на НПСС – Мария Андонова, Васко Николов и Денислав Иванов и представителят на Контролния съвет на НПСС – Елица Дочевска. Включиха се също представители на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и курсанти от Национален военен университет „Васил Левски“, Военна академия „Георги С. Раковски“, Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ и Висше военноморско училище „Никола С. Вапцаров“.

От страна на МОН присъстваха също началникът на кабинета на министъра Наталия Михалевска и Росица Колева, директор на дирекция „Висше образование“.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest