Модернизационните проекти и индустриалното сътрудничество – акцент в тазгодишното специализирано изложение „Хемус 2020“

Заместник-министърът на отбраната Анатолий Величков връчи сертификатите за участие и дипломите на изложителите на 14-ото специализирано изложение „Хемус 2020“.

Заедно с организаторите от Фондация „Хемус 95“ в лицето на контраадмирал (о. р.) Николай Николов и домакините в лицето на главния директор на Международния панаир – Пловдив Иван Соколов заместник-министър Величков поздрави всички изложители и им пожела успешна реализация в бъдеще.

Много от изложителите изразиха задоволство от факта, че традиционното изложение се е реализирало, независимо от ситуацията с глобалната пандемия.

Други изказаха мнение, че дългогодишните традиции на изложението създават увереност и са гарант за перспективи в търсенето на нови партньори.
Много участници са на мнение, че през 2022 г. отново биха заявили присъствието си, доколкото събитието е място за обмяна на опит и „сверяване на часовника“ в отбранителния бранш.

Други споделиха, че в условията на фалити, ограничения и затруднения на производството и пазарите, фактът, че „Хемус 2020“ се реализира, е свежа глътка въздух за фирми и организации, които оперират в сектора, и свидетелства за неговата жизненост.

Акцент в тазгодишното изложение бяха модернизационните проекти и индустриалното сътрудничество. По тази причина паралелно с големите компании – производители бяха представени и техните потенциални най-преки контрагенти – структури от състава на въоръжените сили.

Заместник-министър Анатолий Величков благодари поотделно на всяка компания и организация – участник на изложението за куража да продължават да работят в сложната среда и изрази надежда, че отбранителният бранш, който дава сериозен дял в брутния вътрешен продукт, ще бъде удовлетворен от новите партньори и перспективи. На военнослужещите от Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили, както и на висшите военни училища, участници в изложението, той пожела по-скоро да видят реалните резултати от проектите за модернизация и придобиване на нова техника.

Pin It on Pinterest