МО прави второ издание на кампанията „Бъди войник“ в гр. Кърджали

Министерството на отбраната възнамерява да направи второ издание на кампанията „Бъди войник“ в гр. Кърджали. На 12 юни т.г. не са постигнати поставените цели – пред широката общественост в града да бъдат демонстрирани способностите и професионалните умения на военнослужещите от Специалните сили и да бъде дадена възможност на голям брой младежи да се запознаят с военната служба по време на информационната борса.

Основна причина за това е липсата на координация, поради което е допуснато на този ден да бъдат проведени едновременно две важни за града събития – Открита сцена на талантите, организирана от Детски и младежки парламент към ОДК гр. Кърджали и Младежки клуб към ОСНВ – Кърджали, и кампанията „Бъди войник“ с динамичен и статичен показ на Силите за специални операции и информационна борса. По вина на общинските власти двете мероприятия, които целят една и съща аудитория, се провеждат по едно и също време на много близки места. Така е пропуснат шансът хората да се запознаят отблизо с Българската армия – институцията, която дава възможност на младежи от различни социални и етнически общности да намерят своето призвание в служба на Родината.

Pin It on Pinterest