Многоезична цифрова платформа дава възможност на всеки гражданин на ЕС да сподели идеи за бъдещето на Европа

Гражданите на ЕС вече имат възможност да споделят мнението си и да дадат идеи за бъдещото развитие на Европа в новата многоезична цифрова платформа.

Тя е създадена като част от Конференцията за бъдещето на Европа, предоставяйки възможност на всички, които имат желание, да повлияят в дебата по въпроси, които засягат бъдещето на Европа като цяло, както и техния всекидневен живот.
Целта на платформата е да повиши информираността на гражданите за Конференцията, както и да насърчи дискусията между тях по актуални въпроси от европейския дневен ред.
Платформата е достъпна на 24 езика и е организирана около няколко ключови теми – здравеопазване, икономика, социална справедливост и работни места, образование, култура, изменение на климата и опазване на околната среда, дигитална трансформация и др. Тя обаче остава отворена и за нови теми, които гражданите смятат за съществени, и могат да споделят в рубриката „Други“.
Чрез интерактивната карта на събитията в платформата гражданите могат да следят проявите, свързани с Конференцията, и да участват в онези, които им се струват важни. Също така, тя дава възможност и да организират сами събитие по значима за тях тема. Желаещите могат да споделят своите идеи, а също и да разгледат идеи на хора от цяла Европа, да участват в дискусии, като оставят коментар или гласуват за предложения, които харесват, така че повече хора да могат да ги открият.
Платформата е отворена за всички граждани на ЕС, както и за представители на европейските и националните институции, на местните власти и на организираното гражданско общество. Единственото условие е участниците да спазват Хартата на Конференцията.
Платформата е достъпна на български език на следния адрес:
https://futureu.europa.eu/?locale=bg
Конференцията за бъдещето на Европа представлява поредица от дебати и дискусии, даващи възможност на европейските граждани да обменят мнения за предизвикателствата и приоритетите на Европа. Европейският парламент, Съветът и Европейската комисия се ангажираха да се вслушат в мненията на европейците и да изпълнят препоръките им. До пролетта на 2022 г. се очаква Конференцията да изготви заключения и да формулира насоки за бъдещето на Европа.

Pin It on Pinterest