ММС публикува новата програма за финансиране на федерациите

Министерството на младежта и спорта публикува за обществено обсъждане проект на “Програма за развитие на спорта за високи постижения” за 2022 г.

Целта на новата програма е да се премахне максимално субективизма и да има пълна прозрачност при финансирането на федерациите с публични средства. 
    Чрез нея ще се приложи обективен подход в анализирането и оценяването на степента на развитие на спортните федерации. Тяхното финансово подпомагане ще бъде обвързано с постигнатите количествени и качествени резултати. Ще се оптимизира координацията между централите и Министерството на младежта и спорта, ще се повиши качеството на Държавните първенства и ще бъдат създадени условия за ефективна дългогодишна подготовка на състезателите. 
    С проекти могат да кандидатстват спортните федерации, които развиват олимпийски и неолимпийски спортове. 
    Срокът за предложения и становища от заинтересовани страни, в рамките на общественото обсъждане, което е 10 дни, могат да се подават в деловодството на ММС. 
    С пълния текст на проекта на “Програма за развитие на спорта за високи постижения” за 2022 г. може да се запознаете ТУК.

Pin It on Pinterest