MMС бе домакин на първото посещение на представители на Съвета на Европа

В периода 7-9 октомври 2019 г. Министерството на младежта и спорта на България бе домакин на първото посещение на представители на Съвета на Европа (Разширеното частично споразумение за спорта) за оценяване на съответствието на българското спортно законодателство и спортна политика с Европейската спортна харта.

Екип от експерти по спортна политика се срещна с водещи представители на българското спортно движение, включително представители на Министерството на младежта и спорта, Министерство на образованието и науката, Държавна комисия по хазарта, президента на Българския Олимпийски комитет, Българския футболен съюз, Столична община, „София – Европейска столица на спорта“, Българската федерация по кану-каяк, Асоциация за развитие на българския спорт. 
    По време на посещението бе обърнато особено внимание на популяризирането на спорта за всички и културата на доброволчеството в спорта. Освен това, бе обсъден и спортът за възрастните хора. След посещението ще бъде публикуван доклад относно съответствието с ангажиментите, включващ и препоръки.

Pin It on Pinterest