МK спечели дело относно участието на България в 58-то издание на Венецианското биенале за изкуства

През 2019 г. пред Върховен Административен съд (ВАС) бяха обжалвани резултатите от проведен конкурс за класиране на кураторски проект за национално участие на Република България във Венецианското биенале за изкуства.

Жалбата е подадена от участници в конкурса с искане за обявяването му на нищожен и за отмяна като незаконосъобразен на крайния акт, с който е извършено класирането на участниците.

  С Решение № 521 от 15.01.2021 г. ВАС постанови, че всички доводи на жалбоподателите са неоснователни и че утвърденият от министъра на културата Протокол от заседание на журито е законосъобразно издаден.

  С Решение № 8619 от 15.07.2021 г. петчленен състав на ВАС съд оставя в сила постановеното съдебно решение на първа инстанция и окончателно потвърждава законосъобразността на класирането в проведения конкурс за кураторски проект за национално участие на Република България в 58-то издание на Венецианското биенале за изкуства през 2019 г.

Pin It on Pinterest