МК с уточнение във връзка с публикации в сайта на БНР

Във връзка с репортажите и публикациите в сайта на БНР относно предупредителната кампания на Министерството на културата за уреждането на права за публично изпълнение на музика във фризьорски и козметични салони поясняваме, че кампанията имаше разяснителен характер и понастоящем е преустановена. 

Считаме сериозния интерес към кампанията за изключително важен, с оглед запознаването на тази специфична категория ползватели с техните задължения.  Надяваме се след справянето с КОВИД-19 и възстановяването на икономическата активност в страната авторите да започнат да получават приходи от ползвателите, за да се гарантира културното възпроизводство.

Pin It on Pinterest