МК публикува резултатите от конкурса „Помощ за книгата”

В конкурсна сесия по програма „Помощ за книгата”, чрез която Министерството на културата подпомага финансово творчески проекти в областта на книгоиздаването, имаха възможност да участват всички издателства и други юридически лица, вписани в Регистъра на културните организации по Закона за закрила и развитие на културата, в Регистъра на народните читалища и читалищни сдружения по Закона за народните читалища и в Регистъра на обществените библиотеки по Закона за обществените библиотеки.

 ОБЩ СПИСЪК НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (04.06.2021)
СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЛЕД ПЪРВОНАЧАЛНА ПРОВЕРКА ЗА ДОПУСТИМОСТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 4, ЧЛ. 5 И ЗАПОВЕДТА ПО ЧЛ. 2 ОТ ПРАВИЛАТА (04.06.2021)
СПИСЪК НА НЕОДОБРЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 1 И ЧЛ. 10 ОТ ПРАВИЛАТА (04.06.2021)
СПИСЪК НА ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (04.06.2021)

      Резултатите от конкурсната сесия са достъпни и тук.

    С пълния текст на Правилата за условията и реда за финансово подпомагане на творчески проекти по програма „Помощ за книгата“ можете да се запознаете тук.

Pin It on Pinterest