МК приема проекти в подкрепа на интеграцията на украински бежанци

Министерството на културата обяви на официалната си страница в интернет отворена сесия за прием на проектни предложения от регионалните библиотеки за организиране и провеждане на културно-образователни инициативи в подкрепа на интеграцията на украински бежанци.

Обявата е във връзка с Правилата за разпределяне на допълнителни средства на регионалните библиотеки от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на културата.
На основание заповед № РД09-309/05.05.2022 г. и заповед № РД09-310/05.05.2022 г. на министъра на културата,  Министерството на културата обявява покана за представяне на проектни  предложения по реда на Правилата за разпределяне на допълнителни средства на регионалните библиотеки от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на културата.
Допустими кандидати за представяне на проектни предложения са регионалните библиотеки. С пълния текст на Правилата за разпределяне на допълнителни средства на регионалните библиотеки от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на културата и формулярите за кандидатстване можете да се запознаете на интернет страницата на Министерството.
Максималният размер за финансиране на проектно предложение е до 10 000 лв.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 20 дни след датата на отправената покана – до 10 юни т.г. включително.
За организиране и провеждане на културно-образователни инициативи в подкрепа на интеграцията на украински бежанци, текущо до края на 2022 г., регионалните библиотеки могат да подават проектни предложения до 10 000 лв.
Дейностите посочени в проектните предложения следва да се реализират до м. април 2023 г.
Заявленията се адресират до дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности“, отдел „Регионални дейности“ и се подават съгласно чл. 6, ал. 3 от Правилата за разпределяне на допълнителни средства на регионалните библиотеки от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на културата.

Pin It on Pinterest