България

МК организира Първи трансграничен форум за стратегическо сътрудничество в областта на културата и бизнеса София – Солун 2024 г.

Форумът ще бъде открит на 2 юли (вторник) от 11.30 ч. в галерия „Средец“ на Министерството на културата от заместник-министъра на културата Виктор Стоянов.

Целта на инициативата е активизиране и разширяване на културния диалог между България и Гърция.

Основен участник от гръцка страна ще бъде “HELICAS” – организация, чиито членове са 10 общини от Северна Гърция, както и Сдружение на общините в Централна Македония, Сдружение на общините от Западна Македония, университет и търговско-промишлени камари.

В дневния ред на форума е включен преглед на трансграничното сътрудничество в областта на културата между двете страни, ще бъдат набелязани предизвикателствата и перспективите за успешното му бъдещо развитие и разширяване.

Ще бъдат дискутирани възможностите за развитие на трансгранично сътрудничество в областта на културата между местните власти и организациите на гражданското общество; ще бъде обсъдена и бъдеща пътна карта за сътрудничество в областта на културата.

Предвижда се също така да бъдат подписани и отделни Споразумения за сътрудничество между представители на участващите във форума организации от двете държави.

Двустранното сътрудничество в областта на културата между Република България и Република Гърция се развива във възходяща посока в последните години. Провеждането на настоящия форум за стратегическо сътрудничество в областта на културата и бизнеса ще бъде важна стъпка за разширяване на нашето взаимодействие и утвърждаването на ролята на културата като основен фактор за устойчиво развитие.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest