МК очаква от НФК спешни и адекватни действия в интерес на България и българската култура

Във връзка с получена в Министерството на културата „Петиция с искания за незабавни действия на УС на Национален фонд „Култура (НФК) за назначаване на нов директор и стартиране на реформа в НФК“, както и медийни публикация по темата, МК с огромна загриженост отбелязва, че страната ни е застрашена да загуби 79 693 000 лв. от Националния план за възстановяване и развитие на България.

  Тази сериозна сума, предвидена за сектор „Култура“, е в риск да не бъде получена поради заложените в Плана, но неизпълнени спешни реформи в НФК, който е основен администратор на средствата. От 23.06.2021 г. НФК е приел оставката на изпълнителния си директор Борислав Геронтиев, но все още на негово място не е избран нов, въпреки че са проведени три заседания.

  Това бламира възможността за изпълнение на Плана и за получаване на предвидените средства. Ако даден сегмент от Плана за възстановяване и развитие се явява като рисков, то има опасност МС да го извади, за да не застраши целия национален план и плащанията по него. В тази връзка, Министерството на културата очаква от НФК спешни и адекватни действия в интерес на България и на българската култура.

Pin It on Pinterest