МК обяви сесия за финансиране на проекти за разпространение на готов сценичен продукт

Министерството на културата обяви нова сесия в подкрепа на театралното, музикалното и танцовото изкуство.

С общата сума от 800 000 лева ще бъдат финансирани проекти за разпространение на готов сценичен продукт – спектакъл или концерт, реализиран от частни културни организации, осъществяващи професионална дейност в областта на сценичните изкуства Подкрепата се определя чрез конкурс по документи, в който могат да участват частни културни организации, осъществяващи професионална дейност в областта на сценичните изкуства. Срокът за подаване на документи е 20 календарни дни след публикуване на обявата – 25.06.2020 г.. Формулярите за кандидатстване и условията за участие са публикувани на интернет страницата на Министерството на културата и могат да бъдат намерени тук – http://mc.government.bg/contestsc.php?c=2219. . Повече информация за новите сесии може да бъде намерена на сайта www.mc.government.bg, в раздел „Дирекции по изкуство и култура“, „Дирекция „Сценични изкуства и художествено образование”.

Pin It on Pinterest