България

Министрите на транспорта на дунавските държави ще потвърдят ангажиментите за поддръжка на инфраструктурата на водния път

Правителството одобри проект на Заключения за ефективната рехабилитация и поддръжка на инфраструктурата на водните пътища по река Дунав и нейните плавателни притоци.

Предвижда се документът да бъде подписан от министрите на транспорта на дунавските държави. Те ще се срещнат на 4 април 2024 г. в Брюксел, в рамките на форума „Дни на свързването на Европа“, организиран от Европейската комисия в партньорство с Белгийското председателство на Съвета на ЕС.

България, Австрия, Хърватия, Германия, Унгария, Румъния, Словакия, Босна и Херцеговина, Молдова, Украйна и Сърбия декларират продължаване на сътрудничеството за оптимално управление и подобряване на условията за корабоплаване и на наземната инфраструктура, както е предвидено в Генералния план за рехабилитация и поддържане на река Дунав и нейните плавателни притоци.

След одобряването на плана през 2014 г. над 75 милиона евро са инвестирани чрез съфинансирани от ЕС проекти в рамките на Механизма за свързване на Европа, националните оперативни програми, Инструмента за предприсъединителна помощ и Европейската инвестиционна банка.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest