Министерството на туризма подписва споразумение със Световната организация по туризъм

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Споразумението за сътрудничество между Министерството на туризма на Република България и Световната организация по туризъм (COT) към ООН за провеждането на втори „Международен конгрес на световните цивилизации и историческите маршрути на COT“. Форумът бе проведен в периода 14 до 16 ноември 2018 г. в гр. София.

Вторият „Международен конгрес на световните цивилизации и историческите маршрути“ разгледа възможните начини, по които биха могли да се възобновят традициите, свързани с древните цивилизации и туризма. Конгресът анализира ролята на туризма и античните маршрути в създаването на нови социално-икономически възможности за развитие на местно ниво, насърчавайки материалното и нематериалното древно наследство. Събитието бе разделено на 3 части – среща на министрите на туризма, конгресна част и техническо посещение.

Като събитие на Световната организация по туризъм към ООН за 2018 г. на конгреса бяха поканени всички министри, отговорни за туризма от 158-те страни членки на COT. Провеждането на събитие от подобен ранг в страната способства за изграждането на положителен имидж на България на международно ниво.

Република България е член на COT от 1976 г. и зам.-председател на Регионална комисия „Европа“ на организацията за периода 2018-2019 г.

Pin It on Pinterest