Министерството на правосъдието призовава гражданите да заявяват и получават услугите му онлайн

От 1 април 2020 г. Министерство на правосъдието въвежда допълнителни спешни мерки по отношение предоставянето на административни услуги на граждани с оглед защита на тяхното здраве.

Мерките са в синхрон с решението на Народното събрание от 13 март 2020 г. за въвеждане на извънредно положение, както и със Заповед № РД-01-124 от същата дата на министъра на здравеопазването.

В тази връзка уведомяваме всички граждани, че влизането в сградите на Министерство на правосъдието ще се осъществява при контролиран достъп, като няма да се допускат лица с прояви на остри респираторни заболявания.

За периода на извънредното положение се преустановяват провеждането на приемни дни на администрацията, конкурси, търгове и обществени обсъждания.

Информация за административните услуги, предоставяни от Министерство на правосъдието е публикувана на адрес: https://mjs.bg/home/index/admservices и в Административния регистър на адрес: http://iisda.government.bg/ adm_services/services/from_central_administrations?search=1&subSectionId=61

За подаването на заявления, заплащане и получаване на административните услуги, призоваваме гражданите да използват електронните услуги на адрес: https://mjs.bg/home/index/76b2ba92-87f3-43bd-9a8b-4caa319a4eec

Обръщаме внимание, че физическите и юридическите лица могат да подават до Министерство на правосъдието заявления за предоставяне на административни услуги, заявления за достъп до обществена информация, сигнали, жалби и протести по електронен път на адрес: priemna@justice.government.bgи pr@justice.government.bg, както и чрез Системата за сигурно електронно връчване на адрес: https://edelivery.egov.bg/.

В случай, че бъде предпочетено подаването на документи на място, в центъра за административно обслужване на Министерство на правосъдието, молим да се спазват изискванията за минимална дистанция от 1,5 метра между посетителите.

Pin It on Pinterest