България

Министерството на отбраната на България и Министерството на отбраната на Украйна ще подпишат меморандум за намерение

Меморандум за намерение между Министерството на отбраната на България и Министерството на отбраната на Украйна одобри днес, 13 септември, Министерският съвет. Предстои той да бъде подписан от министъра на отбраната Тодор Тагарев.

Меморандумът очертава широк кръг от области за двустранно сътрудничество в сферата на отбраната – научно и технологично сътрудничество, развитие на военното образование и наука, обмен на опит в подготовката и използването на въоръжените сили, разработване на комуникационни, информационни, навигационни и сензорни системи, военна медицина и други области от взаимен интерес.

Подписването на Меморандума ще бъде знак за готовността на българската страна за засилване на сътрудничеството за развитие на способностите на Украйна за защита и укрепване на устойчивостта й и за повишаване на оперативната й съвместимост с НАТО.
Документът е в съответствие с приетата от 49-ото Народно събрание на 6 юли 2023 г. Декларация в подкрепа на членство на Украйна в НАТО.

Подписването на Споразумението не поражда правни задължения за страните и не предполага разходването на допълнителни финансови средства от държавния бюджет.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest