Министерството на културата подкрепя дейността на Националния съвет на религиозните общности в България

Днес в Министерството на културата се проведе среща между министъра и зам.-министъра на културата – проф. Велислав Минеков и доц. д-р Пламен Славов и членове на Националния съвет на религиозните общности в България (НСРОБ).

От страна на Националния съвет на религиозните общности в България присъстваха неговият председател и представител на еврейската общност у нас Роберт Джераси, както и Хайри Емин (представител на мюсюлманското изповедание у нас), проф. Гарабед Минасян и д-р Рупен Крикорян (представляващи арменската общност у нас), отец Петко Вълов (представляващ католическата общност у нас).

  Министър Минеков подчерта, че приема представителите на Националния съвет на религиозните общности в България не като гости, а като партньори и вярва, че сътрудничеството с Министерството на културата тепърва ще се активизира и ще има по-ясно изразена регулярност. „Под Ваша юрисдикция са множество изключително ценни паметници на културата, зная, че много от тях се нуждаят от реставрация, на Вас е известно, че средствата в бюджета на Министерството на културата са ограничени, но вярвам, че заедно можем да търсим възможности и по европейски програми, както и да се обърнем за съдействие и към Министерски съвет”, посочи министър Минеков. Той изрази надежда, че дори и при бъдещото изграждане на храмове на духовността, представителите на различните религиозни общности ще се стремят тяхната естетика да бъде онази, прославила в годините вече съществуващи исторически сгради, с които страната ни заслужено се гордее.
  По време на срещата бе обсъдена възможността за популяризиране на религиозния туризъм, свързан с културни и образователни инициативи, насочени към учениците в по-горните класове, запознаването им с различните религии и техните ценности на място в храмовете. Внимание беше отделено и на различни начинания, предприемани в годините от Националния съвет на религиозните общности в България, благодарение на които се излъчва тяхното послание и девиз: „Заедно в нашите различия”. Роберт Джераси запозна министър Минеков и зам.-министър Славов и с инициативата на Съвета – празник на религиите, който се планира да бъде проведен тази есен в София и включва изложба и концерт в пространството на Ларгото. Неговото послание към гражданите и гостите на града е: „Уважение към другите и живот по свой образец”.
  Националният съвет на религиозните общности в България (НСРОБ) е създаден през 2008 г. със съдействието на Дирекция по вероизповеданията към Министерски съвет. Неговата основна дейност и роля е във връзка с опазването на етническия и религиозния мир в страната.

Pin It on Pinterest