Министерство на правосъдието обяви обществена поръчка

Министерство на правосъдието обяви обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители за подпомагане на дейността на дирекция „Българско гражданство“ по Обособени позиции № 1-2: „Избор на изпълнител, който да подпомага дейността на дирекция „Българско гражданство“ по провеждане на интервюта с лица, кандидатстващи за придобиване, възстановяване и освобождаване от българско гражданство“.

Крайният срок за подаване на оферти за участие е до 06.11.2020 г. 23:59 ч. в ЦАИС ЕОП.

Обществената поръчка е обявена в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) на следния електронен адрес: https://app.eop.bg/tender/77643/buyer/publication

Потенциалните участници могат да получат информация относно регистрирането и работата с платформата ЦАИС ЕОП на следния електронен адрес: 

https://help.eop.bg/supplier/index.htm

  (Ръководство на стопанските субекти – кандидати и участници в обществени поръчки)

Pin It on Pinterest