България

Министерство на енергетиката и община Габрово ще работят съвместно за компенсиране абонатите на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД

Експерти от Министерството на енергетиката и община Габрово ще разработят през следващите два месеца механизъм за компенсиране на абонатите на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД.

Около това се обединиха министърът на енергетиката Владимир Малинов и кметът на града Таня Христова, които обсъдиха темата.

Припомняме, че през месец ноември 2023 г. Комисията за енергийно и водно регулиране прекрати лицензиите на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД за производство на електрическа и топлинна енергия и за пренос на топлинна енергия. Това налага и през идния отоплителен сезон да се търси възможност за покриване разликата между цената на топлинната и тази на електрическата енергия. „Министерството на енергетиката се ангажира в сътрудничество с община Габрово да разработи програма за компенсиране абонатите на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД и за предстоящия сезон“, подчерта министър Малинов пред кмета на града.

Двамата бяха категорични, че експертите от двете ведомства следва да работят и по варианти за справяне с казуса в дългосрочен план с цел гарантиране достъпа до топлинна енергия на гражданите. В тясно сътрудничество Министерството на енергетиката и община Габрово ще се обсъдят възможностите за използване на природен газ за целите на отоплението, внедряване на енергоефективни мерки, както и разработването на пилотни проекти за алтернативно централизирано подаване.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest