Министерският съвет прие изменение на Правилника за устройството и дейността на Академията на МВР

Министерският съвет прие Постановление за изменение на Правилника за устройството и дейността на Академията на МВР.

Предложените промени на Правилника за устройството и дейността на Академията на МВР са обусловени от промените в Закона за МВР, в чиито нови разпоредби е разширено съществуващото положение за установяване на злоупотреба с наркотични вещества – от една страна е предвидено установяване и на употреба, от друга са включени освен наркотици и техните аналози.

В този смисъл приетият проект на Правилника, който се явява основен нормативен акт за функционирането на университета, уреждащ правата и задълженията на академичния състав, докторантите, курсантите, студентите и специализантите на Академията на МВР, постига основната цел – привеждане на Правилника в съответствие с разпоредбите на Закона за МВР.

Pin It on Pinterest